رونق اقتصادی برنامه مهمی برای توسعه فعالیت های صیادی در منطقه ساحلی مکران است


بندرعباس – ایرنا – رئیس سازمان شیلات ایران با تاکید بر اینکه استان هرمزگان در حوزه شیلات و فعالیت های شیلاتی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است، گفت: توسعه فعالیت های صیادی در سواحل مکران و همچنین ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و رشد تولید از برنامه های مهم است که ماهیگیری در این منطقه ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133028/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار