رونمایی از طرح آزمایشی پرورش میگو کروما در چابهار

محمود بهمنی، رئیس پژوهشکده علوم شیلاتی کشور گفت: از سال 1397 پژوهشگران علوم شیلاتی کشور در حال تحقیق برای معرفی گونه جدید و تحقق بیوتکنیک های پرورش میگو مقاوم به تنش گرمایی و برخی بیماری ها در کشور هستند. کشور و گفت: علت اصلی شیوع بیماری لکه سفید میگو در سال مذکور در منطقه گمیشان بوده و خسارات زیادی به سرمایه گذاران وارد کرده است، در حالی که بیشتر میگوها در همان سال به دلیل کاهش ناگهانی دما از بین رفتند.

معاون تحقیقات و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: با توجه به توانمندی های کشور این عدد قابل دستیابی است اما لازم است محققان علم شیلات کشور با درایت و دانش خود شناسایی کنند. شکاف ها و حل مشکلات، به علاوه سعی کنید از قبل

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، حسین جعفری از پژوهشکده علمی شیلات کشور افزود: بر اساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی، تولید میگو در کشور باید توسعه یابد. بنابراین لازم است توسعه آبزی پروری و محصولات شیلاتی با جدیت پیگیری شود.

وی ادامه داد: سال گذشته 58 هزار تن میگو در کشور تولید شد که درآمد قابل توجهی برای کشور به همراه داشت. اگر کروما میگو در نیمه دوم سال به خصوص در مناطقی که دمای کمتری دارند کشت شود، این تولید به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84871859/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1

افزایش تولید میگو در کشور با تولید کروما

جعفری با اشاره به بحث بومی سازی و سازگاری میگوی کروما با شرایط اقلیمی کشور، گفت: با توسعه این گونه جدید، برداشت میگو بدون نیاز به سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت های جدید افزایش می یابد. کمک بزرگی به وسایل امرار معاش خواهد کرد. سرمایه گذاران. علاوه بر این، با توجه به ویژگی های خاص و کیفیت بازار میگو کروما، صادرات و درآمد ارزی نیز رونق بیشتری خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک با توسعه این گونه و انتقال دانش فنی از کشت آن به استفاده کنندگان شاهد رشد روزافزون صنعت میگو باشیم.

رئیس پژوهشکده علوم شیلاتی کشور گفت: در عین حال میگوی تراریخته کروما که ابتدا با تلاش پژوهشگاه علوم شیلات از فرانسه وارد شد، پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان شیلات ایران و مراحل قرنطینه، سازگاری و پرورش آن با تلاش مرکز تحقیقات شیلات آبهای فر چابهار با موفقیت به پایان رسیده است و می تواند در 3 تا 5 سال آینده جایگاه مناسبی در صنعت میگوی کشور پیدا کند و درآمد ارزی مطلوب و قابل توجهی دارند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار