رویکرد شهرک نشینان به مسائل کشاورزی در گذشته مشکل ساز بوده است

وی گفت: وزیر جهاد کشاورزی شخصا پیگیر موضوع احیای دشت قزوین است و به دستور وی امروز به استان قزوین سفر کردیم. برای احیاء و تقویت دشت قزوین تلاش کنیم.

دشت قزوین مساحتی در حدود ۴۴۰ هزار هکتار دارد که بخش‌های زیادی از آن از اراضی درجه یک کشاورزی محسوب می‌شود و به دلیل کیفیت خاک بسیار مناسب برای کشاورزی است.

قاسمی با بیان اینکه اجرای طرح های کشاورزی در روستاها به دلیل وجود خرده فرهنگ ها در هر منطقه باید با حساسیت خاصی دنبال شود، گفت: در پیشبرد طرح های کشاورزی در مناطق باید نظرات و دانش بومی جوامع محلی مورد توجه قرار گیرد. در نظر گرفته شده است. نسل به نسل منتقل شده، بیایید از آن بهره ببریم.

در ادامه این نشست فرصت ها و چالش های پیش روی احیا و تقویت دشت قزوین تشریح و بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد شرکت کنندگان برای مقابله از نقاط مختلف این دشت بازدید و فرصت ها و تهدیدها را از نزدیک مشاهده کنند. با آنها به یک نتیجه مناسب برسند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی یکی از کاستی های برنامه های درسی انجام شده در بخش کشاورزی را بی توجهی یا عدم توجه آنان به مسائل اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی دانست و گفت: در اکثر مطالعات، تمرکز بر مسائل فنی و تخصصی بوده است. فقط مسائل

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به سابقه مطالعات انجام شده در دشت قزوین گفت: این دشت ظرفیت بالایی برای تولید مواد غذایی در کشور دارد و باید از تمام توان و توان خود استفاده کنیم و دانش ما برای حفظ و احیای آن.

مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی آب و خاک ایران با بیان اینکه امروز بدون اقناع جوامع محلی و ایجاد تفاهم مشترک بین آنها نمی توان در پیشبرد اهداف سازمانی تعیین شده موفق بود افزود: شایان ذکر است که تسهیل گری به یک علم تبدیل شده است. امروز، ما باید آن را یاد بگیریم.

بخش کشاورزی در استان قزوین 80 هزار کشاورز دارد و 13 درصد تولید ناخالص استان مربوط به این حوزه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84874583/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدمهدی قاسمی روز پنجشنبه با بیان اینکه برای حل مشکلات بخش اصلی دشت قزوین باید راهکارهای اساسی و عملی داشته باشیم، افزود: اتخاذ این رویه منجر به بحران می شود. پاسخ فوری و فوری داده می شود و تصمیم گیری درست و صحیح در این شرایط دشوار می شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار