رویکرد کشاورزی قراردادی حمایت از کشاورزان است


تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: رویکرد کشاورزی پیمانی حمایت از کشاورزان است و به همین منظور موانع موجود را برطرف خواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956713/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار