رژیم های روزه داری بهتر از کالری شماری برای کاهش وزن نیستند

اوگنیا سیانکوفسکایا/گتی ایماژ

به نظر می رسد آنچه می خورید مهم تر از زمانی است که آن را می خورید

طبق یک کارآزمایی یک ساله، خوردن تنها در یک بازه هشت ساعته در طول روز تقریباً به اندازه کالری شماری برای کاهش وزن مؤثر است. یافته‌ها نشان می‌دهند که رژیم‌های روزه‌دار به سادگی باعث می‌شوند که افراد به طور کلی کمتر غذا بخورند کریستا وارادا در دانشگاه ایلینویز در شیکاگو، به جای ارائه مزایای کاهش وزن خاص.

رژیم های روزه داری که گاهی اوقات روزه داری متناوب یا غذا خوردن با زمان محدود نیز نامیده می شود، در سال های اخیر به عنوان یک راه جایگزین برای از دست دادن محبوبیت افزایش یافته است.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2379767-fasting-diets-are-not-better-than-calorie-counting-for-weight-loss/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار