رکورد تولید پیله ابریشم 14 ساله شکسته شد

سروی زرگر با تاکید بر اهمیت خودکفایی در فرش و منسوجات ابریشم گفت: در سال های اخیر تولید پیله ابریشم 80 درصد افزایش یافته و میزان خودکفایی با تولید ملی به 53 درصد رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84914718/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B1%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، وزارت جهاد کشاورزی «عادل سروی زرگر» در خصوص پرورش پاییزه پیله ابریشم افزود: امسال 6 استان گیلان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و زنجان به اجرای پاییزه پرداختند. پرورش پیله ابریشم

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: توزیع تخم مرغ نوغان پاییزه از اول شهریور ماه آغاز شد و نسبت به سال گذشته 13 درصد افزایش داشت.

وی با اشاره به اینکه پس از 23 سال وقفه در پرورش کرم ابریشم پاییزه این موضوع دوباره رونق گرفته است، یادآور شد: امسال چهارمین سال پرورش کرم ابریشم پاییزه است و این طرح در استان های نوغان خیز انجام شده است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: دامداران پاییزه باید عملیات تغذیه، آبیاری و باغداری را داشته باشند و به همین منظور دوره های آموزشی اصلاح نژاد پاییزه تشکیل شد و در این راستا مراکز تولید نیز تشکیل شد. بازدید کارشناسان و افسران رابط از استان ها.

نظرسنجی زرگر با بیان اینکه کشاورزی پاییزه عمدتاً در آب و هوای معتدل انجام می شود، یادآور شد: کشاورزی پاییزه به اقتصادی شدن کشاورزی کمک می کند و این کار را برای کشاورزان جذاب می کند.

به گفته وی، تولید پیله ابریشم پاییز و بهاره هزار و 750 تن بوده که از رکورد تولید 14 سال گذشته فراتر رفته است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار