رکورد کشتار و توزیع مرغ در کردستان شکسته شد


سنندج – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: با کشتار 350 تن مرغ در روز یکشنبه، رکورد کشتار و توزیع مرغ در سال 1401 در استان شکسته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061638/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار