زبان اجدادی نیمی از جهان فرهنگ مشترک ما را آشکار می کند

بازسازی زبان های ماقبل تاریخ پادزهر جالبی برای این طرز تفکر ارائه می دهد. همانطور که در مقاله ای در این هفته، «شکار زبان اجدادی گمشده اروپا و جنوب آسیا» را بررسی می کنیم، بسیاری از زبان های دنیا به اشتراک می گذارند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25634143-200-the-ancestral-language-of-half-the-world-reveals-our-shared-culture/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=homeوقتی صحبت از برقراری ارتباط و ارتباط با دیگران به میان می آید، زبان مهم ترین ابزاری است که ما در اختیار داریم. اما همیشه یک نیروی متحد کننده نیست. به عنوان مثال، یک نظرسنجی از مردم در 14 کشور پردرآمد نشان داد که زبان بسیار مورد توجه قرار گرفته است مهمترین عامل در تعریف هویت ملیاین نشان می دهد که ما تمایل داریم فکر کنیم افرادی که به “زبان ملی ما” صحبت نمی کنند ممکن است به آن تعلق نداشته باشند.

Shutterstock/ivosar

شکار زبان مادری ماقبل تاریخ که ده‌ها زبانی را که ما امروز به آن صحبت می‌کنیم، به ما یادآوری می‌کند که هویت بین‌المللی علمی است.

انسان


| رئیس

23 نوامبر 2022

با تشکر از شما کلمه ابر چاپ شده بر روی کاغذ رنگارنگ زبان های مختلف.  کد شاتراستاک 193471277;  سفارش خرید: -؛  کار: -;  مشتری: -؛  دیگر: -

توسط احمد گل کار

احمد گل کار