زراعت دیم بهترین جایگزین برای کشت سنتی برنج در گلستان است


گنبدکاووس – ایرنا – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: کشت برنج از طریق دیم یا کاشت محصولات کم جذب آب بهترین جایگزین برای کشت برنج سنتی و غرقابی در استان است که باید مورد توجه و استفاده قرار گیرد. با توجه به خشکسالی سال های اخیر و محدودیت منابع آبی در استان، کشاورزان باید مستقر شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112172/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار