زمان دوشیدن شیر مادر و نوشیدن آن توسط نوزاد بر خواب نوزاد تأثیر می گذارد

iStockphoto/Getty Images

نوشیدن شیر دوشیده شده «در زمان نامناسب» می تواند بر خواب نوزاد تأثیر بگذارد

نوزادان بدون ریتم شبانه روزی متولد می شوند. آن‌ها به نشانه‌های بیرونی، مانند روتین‌ها و تغییرات در سطوح نور، تکیه می‌کنند تا به آنها در ایجاد حس شب و روز کمک کنند.

نوزادانی که شیر دوشیده شده را می نوشند، اگر شیر را در زمانی متفاوت از زمان دوشیده شدن شیر مصرف کنند، ممکن است الگوهای خواب خود را مختل کنند. این ممکن است به این دلیل باشد که آنها دوز نابهنگام هورمون هایی را دریافت می کنند که بر چرخه خواب و بیداری تأثیر می گذارد.

گروهی از محققان آلمانی قبلاً کشف کرده اند که شیر مادر انسان…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2349993-timing-of-expressing-milk-and-a-baby-drinking-it-affects-infant-sleep/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

برای نوشیدن

نوزادانی که شب ها شیر مادر می نوشند که در طول روز دوشیده شده است، ممکن است به دلیل تغییرات در سطح ملاتونین، هورمون خواب آور موجود در شیر، به خواب بروند.

سلامتی


12 دسامبر 2022

توسط احمد گل کار

احمد گل کار