زمین صداهای ظریفی تولید می کند که می تواند سلامت یک جنگل را آشکار کند

صداهای کمی از زندگی در خاک می تواند بینشی در مورد سلامت جنگل بدهد

بوم شناسان مدت طولانی است که از امواج صوتی برای به دست آوردن سرنخ هایی در مورد حیات وحش و اکوسیستم ها استفاده کرده اند. مزایای بالقوه بررسی‌های صوتی بسیار زیاد است: دانشمندان می‌توانند اطلاعاتی در مورد گونه‌ها و فراوانی آن‌ها با حداقل…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2358393-soil-produces-subtle-noises-that-could-reveal-how-healthy-a-forest-is/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

محققان به سمفونی ظریف خاک گوش می دهند تا در مورد سلامت جنگل بیشتر بدانند. آنها گروهی از صداهای با فرکانس بالا و پایین را در طبقات جنگل های بازسازی شده در مقایسه با منظره صوتی ساکت تر و کم تنوع در زیستگاه های آسیب دیده پیدا کردند.

سمفونی ملایمی از صداها از کف جنگل بیرون می آید و هر چه اکوسیستم رونق بیشتری داشته باشد، تنوع صداها بیشتر می شود.

زندگی


9 فوریه 2023

لکه خزه‌ای از پوست و خاک در حال پوسیدگی، با برگ‌های گیاه قابل مشاهده در پس‌زمینه، که محیطی جنگلی را نشان می‌دهد.

شاتر استوک/هاناستوکس

توسط احمد گل کار

احمد گل کار