زمین لرزه ها نشان می دهد که هسته زمین کندتر می چرخد

اندازه گیری امواج لرزه ای که از هسته داخلی زمین می گذرد نشان می دهد که چرخش آن ممکن است کند شود و جهت آن را نسبت به بقیه چرخش سیاره تغییر دهد.

زمین


23 ژانویه 2023

هسته داخلی آهنی متراکم زمین می تواند کندتر از بقیه سیاره بچرخد

هسته جامد درونی سیاره ما ممکن است چرخش خود را کند کرده و برای تغییر جهت چرخش خود نسبت به بقیه سیاره آماده شود. به نظر می رسد بخشی از یک چرخه تقریباً 60 ساله است که در آن هسته به طور دوره ای سرعت می گیرد و کند می شود.

Shutterstock/Rost9

در زیر گوشته زمین یک لایه حبابدار از آهن و نیکل مذاب وجود دارد که یک هسته داخلی متراکم از آهن توسط …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2355859-earthquakes-suggest-earths-core-has-started-spinning-more-slowly/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

تصویری از ساختار زمین که هسته را نشان می دهد

توسط احمد گل کار

احمد گل کار