زنان ایرانی در تولید محصولات غذایی سالم پیش قدم شده اند


جیرفت – ایرنا – بر اساس گواهی صادر شده برای تولید محصولات غذایی سالم، مسئولان جهاد کشاورزی می گویند زنان ایرانی در این عرصه از مردان جلوتر هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018749/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار