زنان در 19 سالگی نشانه هایی از پیری سلولی را نشان می دهند که مردان را در 40 سالگی نشان می دهند


زمان و سرعت پیری سلولی در بدن مرد و زن می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد

مت پورتئوس/Studio_M/Getty Images

طبق تحقیقات جدید، سلول‌های زنان نشانه‌های بارز پیری را در اوایل بزرگسالی نشان می‌دهند، در حالی که این امر فقط در مردان پس از ۴۰ سالگی اتفاق می‌افتد.

مایکل بن ازرا در مرکز پیری سالم در دانشگاه کپنهاگ و همکارانش از یادگیری ماشینی برای تجزیه و تحلیل 33 میلیون گزارش بیوپسی از بیش از 4.9 میلیون فرد، از نوزادان تا افراد بالای 100 سال، بین سال‌های 1970 تا 2018 استفاده کردند.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2364272-women-show-signs-of-cellular-ageing-at-19-that-hit-men-at-age-40/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار