زندگی شهری ممکن است به فنچ های داروین کمک کند تا از مگس های خونخوار زنده بمانند

فنچ هایی که فقط در جزایر گالاپاگوس یافت می شوند مورد حمله لارو مگس های خونخوار قرار می گیرند، اما آنهایی که در شهرها زندگی می کنند ممکن است نسبت به همتایان روستایی خود یک مزیت داشته باشند: آنها خون کمتری می ریزند و نرخ بقای بالاتری در طول هجوم دارند.

مگس خون آشام پرندگان (Philornis downsi) چند دهه پیش به طور تصادفی به مجمع الجزایر گالاپاگوس معرفی شد. مگس ها در لانه پرندگان تخم می گذارند، جایی که بعداً انگل ها در پوست لانه فرو می روند و خون آنها را می نوشند. هجوم انگل های مهاجم…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2365619-city-life-may-help-darwins-finches-survive-bloodsucking-flies/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

یک فنچ زمینی منقار کوچک در جزیره اسپانیولا

کریستینا زولکا/آلامی

توسط احمد گل کار

احمد گل کار