زندگی عشایری؛ بودن یا نبودن


کرمان – ایرنا – شاید نیازی نباشد برخی مسئولان هشدار دهند که زندگی عشایری در خطر انقراض است زیرا کاهش شدید جمعیت عشایری طی چند سال گذشته مشهود و گواه این امر است، اما به نظر می رسد راهی جز این نیست. اما باید تذکر داد و تلاش کرد، شاید این بخش از هویت و میراث سرزمین ایران از دست نرود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935964/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار