سازمان ملل متحد به تقویت حفاظت از محیط زیست در طول جنگ رای خواهد داد

گرگ گیبسون/AP/Shutterstock

آتش و دود سمی چاه های نفت کویت که توسط نیروهای عراقی در طول جنگ خلیج فارس سوخته بود

مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید اصول جدیدی را برای حفاظت از محیط زیست در برابر آسیب های قابل پیش بینی قبل، حین و پس از درگیری مسلحانه اتخاذ کند. کارشناسان می گویند این اصول استانداردهای ارزشمندی را برای ارتش بیان می کند تا از بدترین اثرات زیست محیطی جنگ جلوگیری کند.

آبفشان های شعله های آتش و دود غلیظ سمی از برخی از صدها چاه نفت کویت با فرار نیروهای عراقی به آتش کشیده شد.  با نابودی 80 تا 85 درصد از تولید نفت کویت، خاموش کردن آتش‌ها اولویت اصلی این کشور است، زیرا این کشور از جنگ اشغالگری عراق در خلیج فارس بهبود می‌یابد، شهر کویت، کویت.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار