ساعت کوانتومی “روشی کاملاً جدید برای اندازه گیری زمان” است.

محققان از الگوهای تداخل لیزر برای اندازه گیری زمان استفاده کردند

مارتا برهولتز در دانشگاه اوپسالا در سوئد و همکارانش ساعت را بر اساس نوعی آزمایش به نام آزمایش پمپ-کاوشگر بنا کردند. در این آزمایش‌ها، یک پالس لیزری «پمپ» از میان ابری از اتم‌ها فرستاده می‌شود و آن‌ها را به سطوح انرژی بالاتر می‌برد و سپس یک پالس «کاوشگر» دیگر با قدرت کمتر…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2343039-quantum-watch-is-a-completely-new-way-of-measuring-time/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

یک کرونومتر کوانتومی ساخته شده از لیزر و اتم های هلیوم می تواند زمان سپری شده را با دقت کامل اندازه گیری کند و مانند سایر ساعت ها ثانیه شمارش نشود.

فیزیک


24 اکتبر 2022

آزمایش آزمایشگاه فوتونیک با لیزر

Shutterstock/luchschenF

یک ساعت کوانتومی می تواند زمان را بدون شمارش آن بخواند. این روش کرونومتر مانند مشاهده آزمایش‌های کوانتومی، یک روش فریبنده ساده – و هنوز دقیق – برای اندازه‌گیری گذر زمان است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار