سالانه 10 هزار هکتار از اراضی کشور اصلاح می شود


شیراز-ایرنا- رئیس پژوهشکده آب و خاک کشور گفت: در خوشبینانه ترین حالت، در هر ساعت 1.2 هکتار تغییر می کند و بیش از 10 هزار هکتار از اراضی کشور در مدت یک سال مورد بهره برداری قرار می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967287/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار