سالانه 350 هزار تن انواع گیاهان آبزی در هرمزگان برداشت می شود


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان گفت: سالانه 350 هزار تن انواع آبزیان در استان برداشت می شود که 90 درصد آن مربوط به صید و 10 درصد در حوزه پرورش ماهی در قفس و پرورش میگو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040894/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار