سالانه 55 هزار تن گوشت بوقلمون در کشور تولید می شود


رشت – ایرنا – رئیس اداره تولیدات طیور داخلی و سایر طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: سالانه حدود 50 تا 55 هزار تن گوشت بوقلمون در کشور تولید می شود و امروز سرانه تولید به نسبت تلاش های صورت گرفته برای توسعه آن


منبع: https://www.irna.ir/news/84976933/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B5%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار