سالانه 60 هزار میلیارد تومان محصولات کشاورزی در کردستان تولید می شود


سنندج-ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ارزش محصولات کشاورزی استان بر اساس برآوردهای انجام شده برای طرح کشاورزی فعلی حدود 60 هزار میلیارد تومان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174328/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار