سامانه شمارنده واحد آمایش سرزمین در هفته دولت رونمایی شد


تهران – ایرنا – رئیس ستاد هماهنگی مفاسد اقتصادی از رونمایی از سامانه پیشخوان واحد آمایش سرزمین در هفته دولت 1402 خبر داد و گفت: هرگونه کوتاهی در حوزه فعالیت پیشخوان واحد زمین قابل قبول نبوده و با آن برخورد خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112427/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار