سامانه پیامکی معرفی عمده فروشان مرغ


تهران – ایرنا – سامانه پیامکی وزارت جهاد کشاورزی برای شناسایی عمده فروشان و متخلفان عرضه گوشت مرغ بیش از قیمت مصوب 73 هزار تومانی راه اندازی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122535/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار