سایت بسته بندی بازار داخلی کارخانه گلاب داراب افتتاح شد


شیراز-ایرنا- سایت بسته بندی بازار سرپوشیده کارخانه گلاب روستای لایزنگان شهرستان داراب عصر پنجشنبه با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122149/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار