سایه جهل بر کشاورزی


تهران_ایرنا_طی چند سال اخیر شاهد بودیم که با افزایش قیمت محصولات کشاورزی، بلافاصله محدودیت هایی برای صادرات اعمال شد. این مشکل باعث شده تا صادرکنندگان ایرانی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند. حال باید دید چگونه می توان به نقطه ثبات رسید تا میزان تولید در کشور کافی باشد و صادرکنندگان با شفافیت تجارت کنند؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85156275/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار