ستاره ای که توسط دیگری خورده شود مانند سیاهچاله انتقام خواهد گرفت

ستاره ای دور توسط همدمش بلعیده می شود، اما می خواهد انتقامش را بگیرد. این جفت عظیم‌ترین دوتایی تماسی را تشکیل می‌دهند – دو ستاره به قدری نزدیک به هم که از نظر فنی لمس می‌شوند – تا کنون یافت شده است.

UCL / J. daSilva

ستاره کوچکتر، درخشان تر و داغتر (سمت چپ) جرم خود را به همراه بزرگتر خود از دست می دهد (راست)

این جفت ستاره SSN 7 نام دارد و در ناحیه ستاره‌زایی به نام NGC 346 در ابر ماژلانی کوچک، کهکشانی در فاصله 200000 سال نوری از ما قرار دارد. متیو ریکارد در دانشگاه …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2371065-one-star-being-eaten-by-another-will-take-revenge-as-a-black-hole/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار