ستاره شناسان از یک ابرنواختر جدید برای جستجوی سیگنال های فرازمینی استفاده می کنند

ستاره شناسان به دنبال یک ابرنواختر اخیر برای سیگنال های رادیویی فرازمینی هستند، به این امید که یک تمدن پیشرفته ممکن است در تلاش برای برقراری ارتباط با ما باشد.

ابرنواختر SN 2023ixf در کهکشان Pinwheel می تواند فرصتی برای تماس با تمدن های دیگر باشد.

ماه گذشته، یک ابرنواختر با نام SN 2023ixf در کهکشان Pinwheel در فاصله 21 میلیون سال نوری از زمین کشف شد که نزدیک‌ترین انفجار ستاره‌ای از زمین در یک دهه اخیر است. در اوایل امسال، ایده‌ای مطرح شد که نشان می‌داد ابرنواخترهایی مانند این می‌توانند فرصت‌های خوبی برای تحقیق باشند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2377791-astronomers-are-using-a-new-supernova-to-search-for-alien-signals/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

پل مکلین

توسط احمد گل کار

احمد گل کار