سختگیری گمرک باعث کاهش صادرات کرمان شد


کرمان – ایرنا – استاندار کرمان با بیان اینکه صادرکنندگان خرما و پسته در این استان به قوانین مبادله ای پایبند هستند، گفت: سختگیری گمرک باعث کاهش صادرات کرمان شده است و باید کسب و کار این منطقه تسهیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073063/%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار