سدهای نیمه خالی شهرستان مشگین شهر; تنش آبی پنهان می شود + فیلم


اردبیل – ایرنا – سدهای مشگین شهر در سال های اخیر به دلیل کمبود بارندگی تقریباً نیمه خالی بوده است که نگرانی کشاورزان و بهره برداران این شهرستان را از احتمال خسارت خشکسالی دو چندان کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086772/%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار