سد سفیدرود تنها 19 درصد ذخیره دارد


رشت – ایرنا – مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان از کاهش بی سابقه ذخیره آب سد سفیدرود خبر داد و گفت: در حال حاضر آب ذخیره شده پشت این سد 190 میلیون مترمکعب معادل 19 درصد ظرفیت آن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042536/%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار