سرانه مصرف عسل ایران 2.5 برابر میانگین جهانی است


کرج – ایرنا – معاون تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی سرانه مصرف عسل در ایران را 1.6 کیلوگرم اعلام کرد و گفت: این سرانه 2.5 برابر میانگین جهانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009221/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B2-%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار