سرمایه گذاری بخش خصوصی در 1300 پروژه بخش کشاورزی در سیستان و بلوچستان


زاهدان – ایرنا – معاون سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: فعالان اقتصادی در سال های اخیر با اعتباری بالغ بر 9 هزار و 925 میلیارد ریال در 1300 طرح حوزه کشاورزی از طریق تسهیلات بانکی و مشارکت های شخصی سرمایه گذاری کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126155/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار