سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد ریالی دولت برای افزایش تولید گوشت مرغ در مازندران


ساری – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت: در سال های اخیر دولت سیزدهم با حمایت یک واحد تولیدی چهار هزار میلیارد ریال برای افزایش تولید گوشت مرغ در استان سرمایه گذاری کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122210/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار