سرمایه گذاری 600 هزار میلیارد تومانی در صنعت دام و طیور کشور


تهران – ایرنا – معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه صنعت دام و طیور رکورددار سرمایه گذاری در کشور است، گفت: 600 هزار میلیارد تومان سرمایه شامل واحدهای تولیدی، کارخانه های دام و طیور، شرکت های تولید مکمل و واکسن و صنایع وابسته به دام و طیور در این صنعت بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178575/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار