سرمایه گذاری 85 میلیارد تومانی در کشاورزی سمنان / سیل به 101 میلیارد تومان خسارت وارد کرد.


سمنان – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید بر اینکه 113 پروژه اقتصادی و عمرانی با سرمایه گذاری 85 میلیارد و 500 میلیون تومان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در استان به بهره برداری می رسد، از خسارات وارده به استان خبر داد. 101 میلیارد تومان سیلاب هفته گذشته به بخش کشاورزی استان وارد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136928/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B8%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DB%B1%DB%B0%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار