سرمای سال 1402 دامن طلای سبز رفسنجان را گرفت


کرمان – ایرنا – سرمای روزهای اول سال 1402 مانند سال گذشته گریبان تولیدکنندگان طلای سبز رفسنجان را گرفت و خسارتی به پسته کاران وارد کرد، از این رو فرماندار این شهرستان که یکی از قطب های اصلی تولید پسته محسوب می شود. در دنیا می گوید امسال 12000 هکتار از باغات دچار یخ زدگی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074575/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار