سرپرست جدید شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب شد
تهران – ایرنا – طی حکمی از سوی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، ‘صدرالله دولت’ به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی مشاغل دامی منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120913/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار