سرپرست وزارت جهاد کشاورزی: ​​امکان افزایش تولید مرغ به بیش از سه میلیون تن وجود دارد.


تربت حیدریه – ایرنا – سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر سالانه حدود دو میلیون و 500 هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود که می توان این میزان را تا سه میلیون و حتی بیشتر افزایش داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111681/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار