سریعترین ابررایانه اروپا اکنون به یک کامپیوتر کوانتومی متصل شده است

برف در کجاانی فنلاند

وعده کامپیوترهای کوانتومی این است که آنها در نهایت محاسباتی را انجام خواهند داد که برای قدرتمندترین کامپیوترهای معمولی غیرممکن است. اگرچه بسیاری از محققان در حال کار بر روی کامل کردن رایانه‌های کوانتومی هستند، بسیاری همچنین پیشنهاد می‌کنند که رایانه‌های کوانتومی ناقص موجود اگر به ابررایانه‌های سنتی متصل باشند، ممکن است مفیدتر باشند.

یک کامپیوتر کوانتومی کوچک به سریعترین ابررایانه اروپا متصل شده است. این ارتباط می تواند به محققان کمک کند تا بفهمند چگونه کامپیوترهای کوانتومی را با ابرکامپیوترهای قدرتمند جفت کنند تا مسائل پیچیده را سریعتر حل کنند.

فیزیک


6 دسامبر 2022

آنها می توانند مسئول …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2349980-europes-fastest-supercomputer-is-now-connected-to-a-quantum-computer/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

یک کامپیوتر کوانتومی به سریع ترین ابررایانه اروپا متصل شده است. این ممکن است گامی به سوی نوع جدیدی از محاسبات باشد که کامپیوترهای سنتی و کوانتومی را برای حل سریع مسائل پیچیده ترکیب می کند.

برف در کجاانی فنلاند

Miska Puumala/Shutterstock

توسط احمد گل کار

احمد گل کار