سریعترین ابررایانه اروپا اکنون به یک کامپیوتر کوانتومی متصل شده است


یک کامپیوتر کوانتومی کوچک به سریعترین ابررایانه اروپا متصل شده است. این ارتباط می تواند به محققان کمک کند تا بفهمند چگونه کامپیوترهای کوانتومی را با ابرکامپیوترهای قدرتمند جفت کنند تا مسائل پیچیده را سریعتر حل کنند.

فیزیک


6 دسامبر 2022

برف در کجاانی فنلاند

برف در کجاانی فنلاند

Miska Puumala/Shutterstock

یک کامپیوتر کوانتومی به سریع ترین ابررایانه اروپا متصل شده است. این ممکن است گامی به سوی نوع جدیدی از محاسبات باشد که کامپیوترهای سنتی و کوانتومی را برای حل سریع مسائل پیچیده ترکیب می کند.

وعده کامپیوترهای کوانتومی این است که آنها در نهایت محاسباتی را انجام خواهند داد که برای قدرتمندترین کامپیوترهای معمولی غیرممکن است. اگرچه بسیاری از محققان در حال کار بر روی کامل کردن رایانه‌های کوانتومی هستند، بسیاری همچنین پیشنهاد می‌کنند که رایانه‌های کوانتومی ناقص موجود اگر به ابررایانه‌های سنتی متصل باشند، ممکن است مفیدتر باشند.

آنها می توانند مسئول …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2349980-europes-fastest-supercomputer-is-now-connected-to-a-quantum-computer/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار