سریع ترین ستاره در کهکشان با سرعت 2285 کیلومتر در ثانیه

دو کوتوله سفید که در فضا منفجر می‌شوند سریع‌ترین ستاره‌هایی هستند که می‌شناسیم و می‌توانند شکل‌گیری ابرنواخترها را توضیح دهند.

NASA Videograb: Type Ia Supernova. این انیمیشن انفجار یک کوتوله سفید را نشان می دهد، بقایای بسیار متراکم یک ستاره که دیگر نمی تواند سوخت هسته ای را در هسته خود بسوزاند.  در این "نوع Ia" ابرنواختر، گرانش کوتوله سفید ماده را از یک ستاره همدم می‌دزدد.  وقتی کوتوله سفید به حدود 1.4 برابر جرم فعلی خورشید می رسد، دیگر نمی تواند وزن خود را تحمل کند و منفجر می شود.  اعتبار: NASA/JPL-Caltech https://exoplanets.nasa.gov/resources/2172/type-ia-supernova/

NASA/JPL-Caltech

ابرنواخترهای نوع Ia به قدری درخشان هستند که ستاره شناسان از آنها به عنوان چوب اندازه گیری برای سنجش فاصله ستاره ها و کهکشان ها استفاده می کنند. این ابرنواخترها زمانی اتفاق می‌افتند که یک کوتوله سفید مواد ستاره‌ای نزدیک را سیفون می‌کند و شروع می‌کند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2378266-fastest-star-in-the-galaxy-clocked-at-2285-kilometres-per-second/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

کوتوله سفید سمت راست در حال سرقت مواد از یک ستاره نزدیک است. در نهایت به یک ابرنواختر نوع Ia منفجر می شود و همراه خود را به دورتر می راند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار