سطح زیر کشت گندم در کشور از مرز پنج میلیون هکتار گذشته است


شیراز-ایرنا- سرپرست طرح گندم کشور گفت: تاکنون گندم آبی در یک میلیون و 600 هزار هکتار و گندم دیم در سه میلیون و 500 هزار هکتار از اراضی کشور کشت شده است و کل سطح زیر کشت گندم در این شهرستان کشور پنج میلیون و 100 هزار هکتار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970444/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار