سطح گندم خوزستان از برنامه مصوب پیشی گرفت


اهواز – ایرنا – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از پایان کشت گندم در خوزستان خبر داد و از افزایش سطح زیر کشت گندم در استان طی سال زراعی 1402 تا 1401 خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978767/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار