سفر بین ستاره ای: فضاپیمای بادبان پلاسما می تواند مانند آلباتروس تا آلفا قنطورس اوج بگیرد


یک فضاپیمای مجهز به “بادبان” پلاسما می‌تواند با عبور مکرر از مرز در لبه منظومه شمسی سرعت بگیرد، دقیقاً مانند آلباتروس که با بهره‌گیری از مناطقی با سرعت‌های مختلف باد به پرواز در می‌آید.

فضا


2 دسامبر 2022

هلیوسفر

شوک پایانی، در مرکز این نمودار، جایی است که باد خورشیدی برای اولین بار به فضای بین ستاره ای می رسد.

کتابخانه عکس علمی

فضاپیمایی که از مرز پلاسما در لبه منظومه شمسی ما عبور می‌کند، می‌تواند با استفاده از اصولی مشابه نحوه حفظ پرواز روی زمین توسط آلباتروس، به سرعت‌های فوق‌العاده مورد نیاز برای سفر بین ستاره‌ای سوق داده شود.

این ایده توسعه یک بادبان خورشیدی است که از یک سطح بازتابنده بزرگ برای “سواری” جریان ذرات ساطع شده از خورشید استفاده می کند و به تدریج در طول زمان به عنوان ذرات سرعت افزایش می یابد.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2349629-plasma-sail-spacecraft-could-soar-like-an-albatross-to-alpha-centauri/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار