سفیر کوبا: ما علاقه مندیم پسته دامغان را به کشورمان عرضه کنیم


سمنان – ایرنا – سفیر کوبا در ایران گفت: پسته دامغان معروف است و ما علاقه مند به فروش این محصول در کوبا هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917856/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار