سقف قیمت واردات چای فردا نهایی می شود


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد و کشاورزی گفت: سقف قیمت واردات چای فردا (چهارشنبه 16 تیرماه) نهایی و ثبت سفارش بازگشایی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153467/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار