سمنان یکی از پاک ترین استان های کشور از نظر بیماری تب کریمه کنگو است


سمنان – ایرنا – مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت: تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی است که از طریق گزش حیوانات توسط نوعی کنه رخ می دهد و تاکنون هیچ موردی از این بیماری در استان گزارش نشده است. سمنان.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104678/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار