سند کامل تحول بخش کشاورزی استان اردبیل رونمایی شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل سند جامع تحول بخش کشاورزی این استان را برنامه ای کاملا عملیاتی و دور از اهداف آرمان گرایانه خواند و افزود: این سند بر اساس ایده های علمی کارشناسان دانشگاهی و دانشگاهی تدوین شده است. اساتید و همچنین به عنوان ظرفیت کارشناسی و فنی بخش کشاورزی استان و با استفاده از مدل های علمی برنامه نویسی تهیه و تدوین شده است.

به گزارش ایرنا، استان اردبیل 18 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد که معادل 1.09 درصد از مساحت کل ایران است.

وی آماری از وضعیت فعلی بخش کشاورزی استان اردبیل در تمامی بخش های کشاورزی اعم از تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، آب و خاک، شیلات و آبزیان و منابع طبیعی ارائه کرد. در تعریف برنامه و پروژه به عنوان یکی از ویژگی های طرح کلی تحول بخش کشاورزی این استان ذکر شد.

نادر تقی زاده افزود: این سند با هدف تعیین برنامه و راهبرد مدون با چشم انداز چهار و هشت ساله برای عبور از شرایط و بحران های پیش روی بخش کشاورزی به صورت مسئله محور تهیه و تدوین شده است. ظرفیت و استحکام اکولوژیکی استان اردبیل.

وی موضوع مدیریت بحران کم آبی را یکی از جدی ترین چالش های پیش روی استان اردبیل اعلام کرد و گفت: در این برنامه توسعه منابع آب و مصرف آب بخش کشاورزی استان به تفکیک حوزه های آبخیز، شهرستان های استان و تفکیک شده است. توسط محصولات زراعی، باغی و دامی و تعیین تعداد بهره‌وری به صورت قطع منطقه‌ای، روش‌های مدیریت بحران کم‌آبی در استان در حوزه‌های آبخیز به‌ویژه دشت‌های آسیب‌پذیر و بحرانی استان، به ترتیب تعیین شد. دستیابی به وضعیت تعادل و ثبات منابع آب با حفظ ثبات تولید و بهبود بهره وری آب به صورت سالانه.

به گزارش خبرنگار ایرنا، این سند جامع که اولین سند جامع تدوین شده توسط بخش کشاورزی استان های مختلف کشور است، به گفته متولیان تدوین آن، جامع ترین و جامع ترین برنامه تحول استان در زمینه تخصصی کشاورزی و با رویکرد مدیریت جهادی مدیریت بحران کم آبی. ، سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل مولد و پایدار و افزایش بهره وری تدوین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در مراسم رونمایی از این سند گفت: این سند یک برنامه تحول مبتنی بر روش های دانش بنیان با حضور همکاران معاونت کشاورزی استان، اساتید دانشگاه است. و کارشناسان مراکز علمی

سند کامل تحول بخش کشاورزی استان اردبیل رونمایی شد

وی موضوع اشتغال جوانان و سهم بخش کشاورزی استان در ایجاد فرصت های شغلی و ایجاد مشاغل مولد و پایدار را از دیگر محورهای مهم این سند برشمرد و ادامه داد: در این سند تمامی فرصت های سرمایه گذاری استان در بخش کشاورزی فهرست شده و پروژه های مربوطه و همچنین بازه زمانی خاص، اعتبار مورد نیاز، مدل سرمایه گذاری، دوره بازگشت سرمایه، توجیه فنی و اقتصادی طرح و همچنین ظرفیت پروژه ایجاد مشاغل مولد و پایدار را شامل می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی استان را به صورت محصول محور، تفکیک محصولات، باغ، دام، جنگل و مراتع و شناسایی روش ها بررسی و محاسبه می کند. وی با تکیه بر راهکارهای ارتقای بهره وری و استفاده از روش ها و دانش علمی، مشکل را حل کرد و از دیگر ویژگی های برنامه تحول بخش کشاورزی در این استان، ایجاد بنیاد را برشمرد.

مساحت اراضی زراعی استان اردبیل 778 هزار هکتار است که 515 هزار هکتار آن دیم و 225 هزار هکتار آبی است و در 39 هزار هکتار از اراضی این استان باغ احداث شده است.

سالانه بیش از چهار میلیون تن محصولات کشاورزی در استان اردبیل تولید می شود که معادل چهار درصد کل محصولات کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84894738/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

تقی زاده سند جامع تحول بخش کشاورزی استان اردبیل را سندی غیر توصیفی خواند و افزود: این سند به صورت مسئله محور و پروژه محور تهیه و تدوین شده و علاوه بر شناسایی تمامی فرصت ها، تهدیدها و برای ارزیابی روش اجرا از راهبردهای حل مسئله، معیارهای کمی و کیفی استفاده شد و برنامه های تحول در تمامی بخش های کشاورزی استان برنامه ریزی شد.

6/43 درصد از مساحت این استان 817 هزار هکتار زمین کشاورزی، 4/50 درصد معادل 949 هزار هکتار مرتع، 5/3 درصد معادل 63 هزار هکتار جنگل و مابقی مربوط به سایر کاربری ها است.

وی تاکید کرد: این سند یک مبنای آماری قابل اعتماد در تمام بخش‌های کشاورزی محسوب می‌شود و می‌تواند به عنوان نقشه راه برای همه برنامه‌ریزان بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرد و برنامه‌ریزان بخشی می‌توانند به داده‌های آماری آن، پروژه‌های مختلف مراجعه و برنامه‌های متنوعی را در حوزه کشاورزی تهیه و اجرا کنند. .

توسط احمد گل کار

احمد گل کار