سهمیه آرد 110 نانوایی در شهرستان ری متعادل شد


شهرری – ایرنا – رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری با اشاره به برخورد با تخلفات در حوزه آرد و نان گفت: سهمیه آرد 110 واحد از 700 نانوایی در ری کاهش و متعادل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023974/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار