سهم کردستان از تولید توت فرنگی کشور 25 درصد کاهش یافت


سنندج – ایرنا – نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: سهم استان کردستان از تولید توت فرنگی کشور در گذشته 90 درصد بود اما اکنون به کاهش یافته است. 65 درصد و جایگاه استان در تولید این محصول باید حفظ شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122260/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار